TRANSPORT PNEUMÀTIC

solution transport 52837549a1240 553e20ef2cfca e1483965439518

TRANSPORT

Les matèries primeres han de ser transportades en condicions segures que impedeixin la seva contaminació o alteració.

Solucions adaptades a cada producte per mantenir les seves propietats i aconseguir el màxim estalvi energètic:transport mecànic, transport pneumàtic, fase densa i diluïda en aspiració, impulsió o mixta.

 • Transport amb control d’humitat del producte
 • Transport amb sistema de neteja de canonades

Les matèries primeres han de ser transportades en condicions segures que impedeixin la seva contaminació o alteració.

Coscollola Engineering ofereix SOLUCIONS adaptades a cada client, producte, rendiment i condicions locals per mantenir les seves propietats i per aconseguir un màxim estalvi energètic, amb transports amb control d’humitat del producte i amb sistema de neteja de canonades, etc.

 • Transport pneumàtico en fase diluïda: en impulsió, en aspiració o mixte (impulsió + aspiració).
 • Transport neumàtic en fase densa.

TRANSPORT PNEUMÀTIC

Fase diluïda

La fem servir per a productes poc abrasius de difícil desgast i trencament amb una velocitat de transport que oscil·la entre els 15 i 35 m / s., que ens permet indistintament realitzar recorreguts curts i llargs.

El nostre know-how en aquesta tecnologia està en capacitats fins a 50 Tm/hora i canonada fins DN 200 mm.

Amb uns costos d’inversió i manteniment baixos, és un sistema molt flexible en nombre de línies, sigui amb un funcionament en contínu o en batch.

És un sistema totalment tancat on el producte es troba aïllat, permetent introduir aire sec a la canonada per mantenir les propietats del producte o gas inert si hagués exigències ATEX (ambient explosiu). En aquest tipus de transport s’introdueix aire mitjançant una bomba o bufador dins de la canonada, creant així una relació de més aire que producte, i abans d’arribar al seu destí els dos elements se separen mitjançant un filtre o cicló.
El filtre el triarem segons el producte a transportar, encara que de forma genèrica farem servir filtres tèxtils de mànigues o cartutxos per a productes pulverulents, i de malla i / o paper per a productes granulats.

 • En el cas de filtres de mànegues, el sistema d’auto-neteja serà mitjançant flux d’aire a pressió en contra-corrent controlat mitjançant un PLC local.
 • En el cas dels filtres de malla i / o paper la neteja es realitza per un efecte anomenat implosió que consisteix en una vàlvula de buit per generar una ona expansiva cap a dins, aquesta fa vibrar el filtre provocant que es precipitin els dipòsits del mateix.
 • Per escates, fibres o flocs es defineix el filtre en funció de la quantitat de pols que hi hagi al producte.

Dins de la fase diluïda podem treballar amb tres sistemes

1. Per impulsió: mitjançant la bomba o bufador, l’aire empeny el producte

transporte neumatico fase diluida impulsion 53a1877c78aa8 553e444e431ac

2. Per aspiració: mitjançant la bomba o bufador, l’aire tira del producte.

transporte neumatico fase diluida aspiracion 53a187276b356 553e449965ecc

3. Mixta: una solució combinada dels sistemes anteriors, on fins a un punt determinat ‘s’estira’ el producte, i a partir d’aquest punt, ‘se li empeny’.

Les nostres solucions:

 • Solucions individuals o singles, amb capacitats entre 10 i 1600 kg / h, i DN de canonada entre 38 i 60 mm, la idea és ‘un producte = una màquina’ (all-in-one), que inclou el bufador, el control i el filtre.
 • Solucions de sistema o centralitzadas, on el nombre de línies dependrà tant dels diferents punts de destinació, de la distància entre aquests i l’origen de l’enviament, així com dels kg / h a transportar i de les característiques del producte. Aquesta solució inclou una bomba o bufador i filtre per línia i / o producte, més una altra en stand-by. Segons el nivell d’automatisme oferim controls estàndard o a mida.

Obres recents:

 • En Barcelona, dosificació de tres components i transport per a 8.000 kg / h de polímer granulat amb CaCO3 i additius.
 • En Tarragona, sistema de transport per a 25.000 kg / h de polímer granulat.
 • En Alacant, dosificació de sis components i transport per a 2.000 kg / h mescladora de resina, CaCO3, pigment, estabilitzant, TiO2 i additiu.

TRANSPORT PNEUMÀTIC

Fase densa

El recomanem per a productes abrasius i productes delicats amb alt contingut en fibres i / o minerals. També és la solució ideal per portar productes finals-acabats a estacions d’ensacat, i és molt útil per al transport de mescles de productes amb diferents densitats. La velocitat de transport oscil·la entre 2 i 12 m / s i ens permet realitzar llargs recorreguts, aconseguint que el producte arribi al seu destí amb les mateixes propietats que tenia en origen. A més, per a llargs recorreguts i / o per reduir el fregament del producte a la canonada podem instal·lar addicionalment una línia de d’aire paral·lela a la línia de transport que ens permeti injectar l’aire i fluidificar el producte.

En aquest tecnologia, el nostre saber fer està en capacitats fins a 20 Tm / hora i canonada fins DN120 mm.

És un sistema totalment tancat perquè el producte estigui aïllat de qualsevol possible contaminació i pot funcionar en contínu o en batch. 

Les nostres solucions:

Solucions mitjançant Propulsor. S’introdueix el producte a transportar en un recipient que anomenem propulsor, i quan aquest arriba al nivell desitjat, l’entrada del producte es tanca i entra aire a pressió fins a aconseguir la pressió de treball -que dependrà de la distància-, tanquem a continuació la entrada d’aire i obrim el propulsor de tal manera que el primer que surt és el producte que és empès per l’aire.

transporte neumatico fase densa propulsor 53a187b04e448 553e4a0f11bc3 e1483981187858

Solucions mitjançant Vàlvula Rotativa. Abans de la vàlvula, s’instal·la l’equip que injectarà l’aire comprimit a la línia, que pot ser l’habitual circuit del client o un compressor específic per a aquest procés. S’introdueix l’aire pressuritzat a la canonada sobre la qual posteriorment, mitjançant la vàlvula rotativa, es dosifica el producte a transportar en la quantitat i ritme de producció requerit, d’aquesta manera podem omplir completament de producte tota la canonada o seqüenciar el ritme ‘aire -producte-aire ‘com es necessiti.

transporte neumatico fase densa valvula 53a187a435d50 553e4a446a5f2 e1483981206874

El filtre el triarem segons el producte a transportar, però de forma genèrica farem servir filtres tèxtils de mànigues amb sistema d’auto-neteja de flux d’aire a pressió en contra-corrent, o de cartutxos per a productes pulverulents. Per a productes granulats, farem servir filtres de malla i / o paper, i per escates, fibres o flocs, el filtre es definirà segons la quantitat de pols existent en el producte.

Tenim l’Experiència, l’Equip i els Recursos. SOM SÒLIDS.

Fons Europeu de desenvolupament regional
Una manera de fer Europa

Coscollola Engineering SL, en el marc del Programa ICEX Next, ha comptat amb el suport de l’ICEX i amb la cofinançament del fons europeu FEDER. La finalitat d’aquest suport és contribuir al desenvolupament internacional de l’empresa i del seu entorn.