POLÍTICA DE QUALITAT

L’activitat de CESL se centra en la realització de projectes d’enginyeria per a la manipulació i transport de sòlids.

El principal objectiu és la satisfacció dels nostres clients, prestant en tot moment un servei professional, atent i eficaç.

La Direcció d’CESL defineix com a política de l’empresa la consolidació dels següents punts que es consideren clau per al desenvolupament i manteniment del Sistema de Gestió de Qualitat:

 • Establir metodologies de treball que defineixin i ordenin les tasques de cada responsable, per tal de gestionar els encàrrecs del client amb la màxima rapidesa i eficàcia.
 • Estar en contacte amb els clients per a comprendre, en cada moment, les necessitats dels mateixos i fer nostres els seus interessos, treballant segons criteris de qualitat que assegurin la seva satisfacció.
 • Comprendre i controlar el context de l’organització: l’entorn en què es treballa, el sector al qual es dirigeix, la competència, i les necessitats de totes les parts interessades.
 • Mantenir al dia els coneixements en les tecnologies del sector per a desenvolupar el projecte més adequat i oferir el millor assessorament tècnic al client.
 • Conèixer i complir la legislació i reglamentació aplicable.
 • Tenir en compte l’entorn i evitar, en la mesura possible, l’impacte de les nostres activitats en el medi ambient.
 • Sensibilitzar i formar a tot l’equip humà en els aspectes de qualitat relacionats amb les seves activitats.
 • Dotar aquesta empresa dels recursos, tant humans com d’infraestructura i sistemes, necessaris per a la correcta prestació i desenvolupament dels serveis.
 • Treballar per al compliment dels objectius establerts, la millora contínua dels serveis i l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.
 • Identificar i avaluar els riscos per prevenir les possibles desviacions o no conformitats del sistema de gestió de qualitat.
 • Comunicar aquesta política a tota l’organització i difondre-la a qui pugui interessar.
 
Firmat: Director, Josep Sánchez

Coscollola Engineering és soci fundador de TECHSOLIDS (Associació Espanyola de Tecnologia per Sòlids).

logo techsolids 536c9f39ac88b 553e11eb1eb31

Ens movem cap al futur

logo footer