Empresa d’Enginyeria i Desenvolupament de solucions per a la manipulació de sòlids i de plantes completes de processos

Coscollola

Coscollola Engineering forma part de Coscollola, una sòlida empresa familiar fundada el 1948.

El nostre core business és l’enginyeria i desenvolupament de solucions a mida -clau en mà- per al maneig de sòlids (granza, pols, escates, etc.) i líquids; aportant gran experiència i know-how.

Les nostres solucions:

  • Emmagatzematge vertical

  • Transport pneumàtic i mecànic

  • Sistemes de dosificació gravimétrica i volumétrica

  • Homogeneïtzació de materials

  • Sistemes per a la captació de pols

  • Processos continus i/o batch

  • Automatització

Coscollola Engineering es soci fundador de TECHSOLIDS (Associació Espanyola de Tecnologia per Sòlids).

logo techsolids 536c9f39ac88b 553e11eb1eb31

Tenim l’Experiència, l’Equip i els Recursos. SOM SÒLIDS.

logo footer